SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

50.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2007. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 48/06 i 37/07) u članku 2., poglavlje III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, u stavku 1. točka 1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra mijenja se i glasi:

III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

»1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Ukupna površina: 27.000,00 m2

Travanate površine 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

. Održavanje travnatih terena 195.000,00 kn

. Održavanje biljnog materijala 200.000,00 kn

. Popunjavanje i obnova zelenih površina 60.000,00 kn

. Održavanje staza i slobodnih površina 85.000,00 kn

. Održavanje čistoće 50.000,00 kn

. Održavanje zelenila zalijevanjem 20.000,00 kn


Ukupno: 710.000,00 kn

Ukupni zbroj u poglavlju III. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje radova navedena u točki III. planiraju se u ukupnom iznosu od 1.580.000,00 kn.«

Članak 2.

U članka 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 9.830.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Gradu Bakru stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05-07-01-11

Ur. broj: 2170-02-01-07-8

Bakar, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr