SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

38.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst,82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06 ) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 6. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2008. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

Stranica5876—broj52 Petak,28.prosinca2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,28.prosinca2007. Stranica5877—broj52

SLUŽBENENOVINE

Stranica5878—broj52 Petak,28.prosinca2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,28.prosinca2007. Stranica5879—broj52

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.196.500,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Preostali iznos komunalne naknade od 1.803.500,00 kn namjenski će se utrošiti u slijedeće programe:

- revitalizaciju kule i parka Dubec (održavanje komunalne infrastrukture iz programa INTRREG CARDS ) na poz 707 (uređenje okoliša) i 708 (uređenje šetnica) posebnog dijela Proračuna u ukupnom iznosu od 979.535,00 kn,

- program socijalnog sadržaja - pomoći domaćinstvima u iznosu od 771.000,00 kn

- program školskog sadržaja u iznosu od 52.965,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/8

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr