SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA LOPAR
30

33.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i čl. 18. Statuta općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 47/07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =200.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =50.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI =1,520.000,00 kn


U K U P N O : =1,770.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE =460.000,00 kn

Izvor: - komunalni doprinos =200.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =260.000,00 kn

1. Uređenje parkirališta =130.000,00 kn

2. Ostali građevinski objekti =100.000,00 kn

3. Projektna dokumentacija za uređenje

javnih površina =30.000,00 kn

4. Javni WC =120.000,00 kn

5. Uređaji, strojevi i oprema =80.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE =0,00 kn

C) JAVNA RASVJETA =165.000,00 kn

Izvor: - ostali proračunski prihodi =165.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete =150.000,00 kn

3. Oprema za novogodišnju rasvjetu =15.000,00 kn

D) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA =320.000,00 kn

Izvor: - naknada za priključke =50.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =270.000,00 kn

1. Izgradnja sigurnosnog ispusta CS2

San Marino =70.000,00 kn

2. Izgradnja idejnog projekta pročišćivača

otpadnih voda =100.000,00 kn

3. Izgradnja pristupne ceste prema

odlagalištu =50.000,00 kn

4. Izgradnja glavnog projekta sanacije

odlagališta Sorinj =60.000,00 kn

5. Izgradnja kanala na Rajskoj plaži =40.000,00 kn

E) GROBLJA =685.000,00 kn

Izvor: - ostali proračunski prihodi =685.000,00 kn

1. Zemljište za proširenje groblja =100.000,00 kn

2. Izgradnja mrtvačnice i uređenje groblja =500.000,00 kn

3. Projektna dokumentacija za mrtvačnicu =85.000,00 kn

F) OPSKRBA PITKOM VODOM =80.000,00 kn

Izvor: - ostali proračunski prihodi =80.000,00 kn

1. Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =30.000,00 kn

2. Izgradnja hidrantske mreže =50.000,00 kn

G) GRADNJA OBJEKATA I

UREĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA PRIJEVOZ

PUTNIKA =60.000,00 kn

Izvor: - ostali proračunski prihodi =60.000,00 kn

1. Izgradnja autobusne čekaonice =60.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-24

Lopar, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr