SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA MATULJI
30

27.

PRORAČUN ZA 2008. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

PRORAČUN ZA 2008. GODINU
II. POSEBNI DIO rbr. 1

Članak 2.

Ukupno planirano 60.054.000,00 kn

Izdaci proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Proračun Općine Matulji za 2008. stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/11

Ur. broj: 2156-04-07-39

Matulji, 18. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

Proračun za 2008. godinu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr