SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

62.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donosi obrazloženje plana proračuna Općine Dobrinj kroz program

OPĆE JAVNE USLUGE
na području Općine Dobrinj u 2008. godini

Članak 1.

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području općine Dobrinj putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Članak 2.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika odnosno Općinski načelnik, kao posebno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen.

Izdaci Upravnog odjela su sljedeći:

- plaće za zaposlene 900.000,00

- ostali rashodi za zaposlene 50.000,00

- doprinosi za zaposlene 155.000,00

- službena putovanja i naknade na posao/s

posla 200.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00

- uredski i ostali materijal 85.000,00

- potrošnja el. energije upravne i ostalih zgrada 85.000,00

- materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje 85.000,00

- usluge telefona 85.000,00

- poštarina 55.000,00

- računalne usluge 85.000,00

- usluge razvoja softwera 85.000,00

- nabava računala i računalne opreme 50.000,00

- nabava uredskog namještaja 50.000,00

- ostala oprema 80.000,00


UKUPNO 2.080.000,00

Ostale opće usluge razvrstane su na:

- ugovori, honorari i usluge agencija 85.000,00

- pravne usluge 85.000,00

- intelektualne usluge 50.000,00

- izrada troškovnika 85.000,00

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 85.000,00

- ostale nespomenute usluge 85.000,00

- premije osiguranja 85.000,00

- ugostiteljske usluge 85.000,00

- pokloni poslovnim partnerima 50.000,00

- usluge platnog prometa 40.000,00

- zatezne kamate 5.000,00


UKUPNO 740.000,00

Članak 3.

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova.

Izvršna tijela Općine su Općinsko Poglavarstvo, koje broji pet članova, te Općinski načelnik koji je ujedno i predsjednik Poglavarstva.

Redovni rashodi Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva su sljedeći:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 300.000,00

- članarine Savezu gradova i općina 10.000,00


UKUPNO 310.000,00

Izvanredni rashodi Općinskog vijeća su:

- sufinanciranje fešta 85.000,00

- mjesni odbori x 4.000,00 kuna 64.000,00

- ostali rashodi 100.000,00

- financiranje političkih stranaka 65.000,00

- proslava dana Općine 35.000,00

- proračunska pričuva 100.000,00


UKUPNO 449.000,00

Članak 4.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-49

Dobrinj, 21. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr