SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

61.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2008. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kn

2. ostali prihodi iz proračuna 4.025.000,00 kn


UKUPNO 1+2 4.425.000,00 kn

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A. Održavanje javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovaraju se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj, najvećim dijelom, na stavci: uređenje prostora.

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama, kako slijedi:

- uređenje spomenika 30.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 80.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- projekt dom Tribulje-Klanice 50.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun« 950.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 85.000,00 kn

- vodna naknada 25.000,00 kn


Ukupno 1.290.000,00 kn

B. Odvoz smeća

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

- pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog

otpada 110.000,00 kn


Ukupno A + B 1.400.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s obrtom »EL- AN« vl. Anđelka Gržetića iz Šila.

- utrošak ulične rasvjete 350.000,00 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održ.opreme 200.000,00 kn


Ukupno 550.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova dodijeljeno je obrtu »Komunalac« vl. Turčić Marije za groblja u Polju, Dobrinju i Sužanu i »Usluge Cvelić« vl. Cvelić Josipa za groblja Kras, Gabonjin i Rasopasno.

- čišćenje groblja, saniranje deponija 85.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE CESTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

cesta 85.000,00 kn

5. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- usluge tekućeg i investicijskog odr. građ.

objekata 85.000,00 kn

- popravak doma Čižići 230.000,00 kn

- ambulanta Šilo i prostorije MO 150.000,00 kn

- popravak doma Gostinjac 50.000,00 kn

- dom Klimno 240.000,00 kn

- društvene prostorije Županje 150.000,00 kn

- stolarija stara škola Sužan 130.000,00 kn

- čekaona Šilo 30.000,00 kn

- stolarija ambulanta Šilo 120.000,00 kn

- terasa dom Polje 130.000,00 kn

- dom Dobrinj 200.000,00 kn

- usluge tekućeg i inv. odr. sakral. objekata 85.000,00 kn

- crkva Rasopasno 130.000,00 kn

- okoliš crkve Kras 85.000,00 kn

- okoliš crkve Sv. Ivan 85.000,00 kn

- gromobran na zvoniku Polje 30.000,00 kn

- popravak krova crkva Sv. Vid 70.000,00 kn

- restauracija drvenih kipova Dobrinj j 80.000,00 kn


Ukupno 2.080.000,00 kn

6. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

morskih pristaništa 85.000,00 kn

7. OPSKRBA VODOM

- potrošnja vode tuševa na plažama 140.000,00 kn


UKUPNO 1-7 4.425.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2008. godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-48

Dobrinj, 21. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr