SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

60.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 3/06) na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. groblja

. javnu rasvjetu

. opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 8.825.000,00 kn

2. Naknada za priključak na komunalnu

infrastrukturu 1.000.000,00 kn

3. Sufinanciranje grobnica 100.000,00 kn

4. Naknada za koncesiju 155.000,00 kn

5. Namjensko povećanje cijene vode

»Ponikve« 115.000,00 kn

6. Ostali prihodi iz proračuna 8.745.000,00 kn


U K U P N O 18.940.000,00 kn

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i opskrbu pitkom vodom i nabavka opreme obuhvaća:

1. Javne površine

- uređenje javne površine Žestilac 85.000,00

- geodetsko-katastarske usluge 220.000,00

- projekt izrada grobnica Polje 20.000,00

- projekt uređenja javne površine Klimno 30.000,00

- projekt uređenja javne površine Šilo 30.000,00

- projekt poslovna zgrada Čižići 50.000,00

- kapitalna pomoć TD »Komun« 200.000,00

- prostorni plan 70.000,00

- urbanistički planovi 500.000,00

- uređenje javne površine Soline 85.000,00

- uređenje javne površine Klimno 85.000,00

- uređenje javne površine Šilo 85.000,00

- uređenje javne površine Čižići 85.000,00

- javna površina Kalić Tribulje 80.000,00

- sanacija mjesne cisterne Sužan 80.000,00

- uređenje place Dobrinj 450.000,00

- javna površina Sv.Vid - Gostinjac 85.000,00

- javna površina Rasopasno 60.000,00

- trgovina Gabonjin 250.000,00

- uređenje zgrade Rasopasno 250.000,00

- popravak obale Šilo - Pećine 300.000,00

- potporni zid Šilo - Žvankova 250.000,00

- uređenje obale Klimno 400.000,00

- vađenje mulja Klimno 200.000,00

- obalni zid Soline 250.000,00

- obala Meline 250.000,00

- prilazi za invalidne osobe Šilo 70.000,00


UKUPNO 4.520.000,00

2. Nerazvrstane ceste

- popravak asfalta na nerazvrstanim cestama 85.000,00

- jalovina za popravak puteva 85.000,00

- prometna signalizacija 85.000,00

- asfaltiranje cesta - ŽUC 600.000,00

- otkup zemljišta 800.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 240.000,00

- asfaltiranje i uređenje Soline 300.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj 240.000,00

- parkiralište pošta Šilo 240.000,00

- uređenje prilazne ceste Jesenovica Šilo 220.000,00

- pristupni put Šilo-Brekalo 200.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 220.000,00

- asfalt Polje 500.000,00

- asfaltiranje Hlapa 220.000,00

- asfaltiranje Klimno 300.000,00

- potporni zid Županje 85.000,00

- uređenje puta Gabonjin-Brgud 250.000,00

- asfaltiranje Kras 240.000,00

- asfaltiranje Čižići 250.000,00

- uređenje prilazne ceste Slograd 300.000,00

- uređenje prilazne ceste Finkograd 250.000,00

- cesta Zviranj 150.000,00

- asfalt Gostinjac 150.000,00

- asfalt Rasopasno 220.000,00

- asfalt Sužan 230.000,00

- pristupni put objekti Rustika Čižići 250.000,00

- javna površina Lokvišće Šilo 400.000,00

- proširenje i popravak ceste Tribulje 85.000,00

- popravak asfalta Tribulje 85.000,00

- zid Klanice 85.000,00

- proširenje ulica Gabonjin 85.000,00

- asfaltiranje prilaznog puta Dobrinj 85.000,00

- potporni zid Dobrinj 85.000,00

- nogostup Šilo 85.000,00

- izgradnja zida Soline 240.000,00


UKUPNO 7.945.000,00

3. Groblje

- mrtvačnica Rasopasno 250.000,00

- mrtvačnica Sužan 200.000,00

- potporni zid i uređenje groblja Polje 240.000,00

- priključak za groblje Gabonjin 70.000,00

- izgradnja grobnica u Polju 240.000,00

- niše Polje 250.000,00

- okoliš groblja Kras 85.000,00

- asfaltiranje prilaznog puta groblje Gabonjin 85.000,00

- uređenje prilaza groblje Sužan 80.000,00

- ostala groblja 85.000,00


UKUPNO 1.585.000,00

4. Javna rasvjeta

- rasvjetna tijela 85.000,00

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00

- javna rasvjeta Šilo 85.000,00

- javna rasvjeta Soline 50.000,00

- izgradnja javne rasvjete Čižići 50.000,00

- javna rasvjeta Klimno 50.000,00

- javna rasvjeta Hlapa 30.000,00

- javna rasvjeta Rasopasno 30.000,00


UKUPNO 465.000,00

5. Opskrba pitkom vodom

- izgradnja vodovoda - kapitalni transfer

»Ponikve« 3.000.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 310.000,00

- “ kroz namjen. pov. cijene vode 115.000,00

- razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 80.000,00

- kapitalna pomoć »Ponikve« za

kanalizaciju 400.000,00

- otplata kredita za vodovod 440.000,00

- kamata za primljene zajmove 80.000,00


UKUPNO 4.425.000,00


SVEUKUPNO 18.940.000,00


Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-47

Dobrinj, 21. prosinca 2007.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr