SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

55.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj:

- programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga.

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta provodi se organizirani predškolski odgoj

- sufinanciranje izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanje stipendiranje i nagrađivanje darovitih i uspješnih učenika, te stvaranje uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Članak 3.

Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u sljedećim iznosima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 223.000,00

- dar novorođenoj djeci 40.000,00

- pomoć udrugama invalida, boraca,

Crvenog križa i ostalih 135.000,00


UKUPNO 398.000,00

Članak 4.

Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti ( prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 850.000,00 u proračunu za 2008. godinu,kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića, sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje roditelja), ostali materijalni rashodi 800.000,00

- sufinanciranje jaslica 50.000,00,

i

- uređenje vrtića Polje 500.000,00,

koji je planiran financirati se iz kapitalne pomoći državnog proračuna.

Članak 5.

U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 85.000,00

- izvanškolske aktivnosti 100.000,00

- šah škola 12.000,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan 30.000,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski kralj

Zvonimir 5.000,00

- stipendije 220.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 130.000,00

te kapitalni projekti:

- radovi na školi 220.000,00


UKUPNO 802.000,00

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 8.

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-51

Dobrinj, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr