SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

54.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj
u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Dobrinj u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja aktivnosti iz članka 1., utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj i iz sredstava spomeničke rente za 2008. godinu:

KULTURNE MANIFESTACIJE

- proslave i pokroviteljstva 200.000,00

- Rokova Šilo 20.000,00

- maškarane udruge 20.000,00

- prigodni božićni darovi djeci 20.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

- sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin 20.000,00

- sufinanciranje KD »Sv.Juraj« Kras 20.000,00

- sufinanciranje KD »Ive Jelenović« Dobrinj 100.000,00

- festival folklora otoka Krka 10.000,00

- pomoć povjesnom društvu otoka Krka 1.000,00

- pomoć Društvu sopaca 1.000,00

- ostala društva koja nisu posebno navedena,

po odluci Vijeća 50.000,00

INFORMIRANJE

- usluge promidžbe i informiranja - Novi list,

Kanal RI 150.000,00

- sufinanciranje rada Radia OK 30.000,00

KAPITALNI PROJEKT

- izgradnja doma Tribulje-Klanice 200.000,00

- izgradnja spomenika 80.000,00

UKUPNO 922.000,00

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog vijeća i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 4.

Ovaj Program primjenjuje se 1. siječnja 2008. godine i objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-50

Dobrinj, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr