SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

52.

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine donijelo

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2008. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Dobrinj za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom odlukom.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu proračuna.

Svi korisnici proračunskih sredstava moraju sredstva koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvećim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Dobrinj za 2008. godinu ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od planiranih prihoda.

Članak 4.

U okviru djelokruga i ovlasti, načelnik Općine Dobrinj odgovoran je za provedbu ove odluke, kako za naplatu i ubiranje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je načelnik Općine Dobrinj.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i nabavu roba male vrijednosti do 70.000,00 kuna odobrava načelnik Općine Dobrinj.

Za financijske odnose zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine, ovlašten je načelnik Općine Dobrinj na temelju odluke vijeća.

Članak 6.

Načelnik Općine ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakona o proračunu, izvijestit će se vijeće i poduzeti mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade, te obustaviti daljnju isplatu.

Članak 7.

Za zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Članak 8.

Ako prihodi što pripadaju Proračuna budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, više naplaćena svota će se uplatiteljima vratiti na teret tih prihoda bez posebne odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u službenom glasilu, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-57

Dobrinj, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr