SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

73.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Baška za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

. poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

. sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

. stručnim nadzorom,

. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja pomlatka,

. stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

. zdravstvenom zaštitom sportaša,

. održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. se na području Općine Baška provode kroz rad sportskih društava na području Općine Baška.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2008. godinu i to kako slijedi:

. financiranje rada S.D. »Vihor« Baška 283.600,00

. financiranje rada NK »Vihor« 66.400,00

. sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 12.000,00

. sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 30.000,00

. ostala pokroviteljstva i proslave 10.000,00


U K U P N O 402.000,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obvezna svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-19

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr