SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

71.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

. promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, informativnom i izdavačkom djelatnošću,

. društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

. sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, stimuliranjem deficitarnih zanimanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2008. godinu:

. financiranje rada KD »Šoto« 120.000,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 1.000,00

. Zavičajni muzej 50.000,00

. sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 8.000,00

. arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 50.000,00

. »Malin« - radovi sanacije objekta 50.000,00

. radovi na arheološkom lokalitetu

»Crkva Sv. Marka« 100.000,00

. suorganiziranje tradicionalnih pučkih

zabava (maškare) 10.000,00

. organiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan Općine 50.000,00

. organizacija tradicionalne pučke fešte

»Ribarski dan« 90.000,00

. suorganiziranje kulturno-zabavnih programa

za Dan domovinske zahvalnosti 5.000,00

. suorganizacija proslave »Rokove« 10.000,00

. suorganizacija proslave »Slucinje« 8.000,00

. suorganizacija proslave Dana sv. Elizabete

(sv. Jelisaveta) 3.000,00

. suorganizacija »Lignjade« 10.000,00

. pokroviteljstvo obilježavanja prosinačkih

blagdana (Sv. Nikola, Božić. Nova godina) 50.000,00

. organizacija manifestacije »Crna ovca« 140.000,00

. Dan iseljenika otoka Krka 8.000,00

. ostalo 45.000,00


Ukupno: 808.000,00

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2008. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 644.400,00

. dječji vrtić - nabava uređaja, strojeva, opreme 20.000,00

. financiranje izbornih programa (uključujući

i drugi izborni jezik) 102.000,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,

ekskurzije, posjeta kazalištu 43.000,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 18.000,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna

zanimanja, studenti) 191.900,00

. nagrađivanje uspješnih učenika 3.500,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 10.000,00


Ukupno: 1,032.800,00

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka Općinskog poglavarstva i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-17

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr