SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

69.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi nabave, te gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2008. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava, te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za nabavu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja vodovoda,

te fekalne i oborinske odvodnje 1.604.002,13


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora

Draga Bašćanska 742.811,95

1.2. izgradnja oborinske kanalizacije

- Rapska ulica 100.000,00

1.3. vodovod i kanalizacija - Pod Mireh,

Jurandvor 251.690,18

1.4. vodoopskrba otoka Krka 509.500,00

2. Igradnja prometnice Pod Mireh

u Jurandvoru 90.144,58


3. Nabava i montaža javne rasvjete: 100.000,00


3.1. rasvjeta - Rapska ulica 15.000,00

3.2. rasvjeta - Ulica Palada 50.000,00

3.3. rasvjeta - naselje Jurandvor - Pod Mireh, 20.000,00

3.4. rasvjeta - naselje Draga Bašćanska 15.000,00

4. Izrada projektne dokumentacije za

objekte komunalne infrastrukture

i građevina u vlasništvu Općine Baška,

te izrada prostornih planova 1.514.977,84


4.1. izrada projektne dokumentacije

- Ulica Šantis 50.000,00

4.2. projektna dokumentacija Ulica Pešćivica 100.000,00

4.3. projektna dokumentacija - osnovna škola 500.000,00

4.4. projektna dokumentacija - dječji vrtić 160.000,00

4.5. katastarska izmjera 334.977,84

4.6. projektna doumentacija Labic-Zapavlic 20.000,00

4.7. projektna dokumentacija - izrada UPU 250.000,00

4.8. projektna dokumentacija - ostalo 100.000,00

5. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 680.200,00


5.1. Ulica Pešćivica 50.000,00

5.2. Ulica Šantis 30.200,00

5.3. ostalo 600.000,00

6. nabava opreme za igralište dječjeg vrtića 50.000,00


7. otplata kredita (glavnica i kamata) za

kupnju općinske zgrade 66.430,00


UKUPNO (1 - 7.): 4.105.754,55


Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 1.889.997,97

2. naknada za priključenje 800.002,03

3. sredstva HBOR 804.000,00

4. koncesijska naknada 9.000,00

5. potpore 32.860,00

6. sredstva od prodaje zemljišta u vlasništvu

Općine Baška (dio) 569.894,55


UKUPNO (1. - 4.) 4.105.754,55

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-15

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr