SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

68.

Temeljem članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članaka 30. do 44. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01 i 29/02) članak 3. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Porez iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju u rokovima propisanima za plaćanje poreza na dodanu vrijednost.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-14

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr