SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

67.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2007. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 34/07) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2007. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 13.986,00

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 18.000,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 151.423,40

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 13.403,45

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 12.149,24

. zaštita starijih i invalidnih osoba 14.200,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 62.200,00

. jednokratna novčana pomoć 20.800,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 14.800,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i

namirnice) 18.000,00

. ostale potpore i donacije 5.000,00


U K U P N O: 343.962,09

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-13

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr