SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

64.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06, 08/07 i 34/07), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini namijenjena su, kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja vodovoda,

te fekalne i oborinske odvodnje: 2.180.126,09


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora

Draga Bašćanska 1.207.753,00

1.2. izgradnja oborinske kanalizacije

- Ul. kralja Zvonimira 9.176,48

1.3. izgradnja dijela kanalizacije zone 10 125.229,62

1.4. izgradnja kanalizacije u Ulici S. Radića 90.309,42

1.5. izgradnja vodovoda i kanalizacije

»Pod mireh« 238.157,57

1.6. vodoopskrba otoka Krka 509.500,00

2. Igradnja prometnice »Pod mireh« 128.534,32


3. Nabavka i montaža javne rasvjete: 60.558,15


3.1. rasvjeta - Ulica Palada 52.233,46

3.2. rasvjeta - naselje Jurandvor 8.324,69

4. Izgradnja poslovnih građevinskih objekata 289.570,18


4.1. rekonstrukcija ribarnice 220.914,18

4.2. montažni objekti u »suhoj marini« 44.500,00

4.3. montažna autobusna čekaonica 24.156,00

5. Izrada projektne dokumentacije za objekte

komunalne infrastrukture i građevine

u vlasništvu Općine Baška, te izrada

prostornih planova 1.409.362,54


5.1. izrada projektne i druge dokumentacije

- Vela plaža 43.920,00

5.2. izrada projektne dokumentacije

- Ulica Šantis 14.396,00

5.3. izrada projektne dokumentacije

- osnovna škola 334.280,00

5.4. izrada projektne dokumentacije

- dječji vrtić 235.151,58

5.5. katastarska izmjera 781.614,96

6. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 1.721.074,22


6.1. Ulica Pešćivica 146.000,00

6.2. Ulica Šantis 10.200,00

6.3. Ulica »Pod mireh« 55.800,00

6.4. dječji vrtić 793.328,98

6.5. ostalo 715.745,24

7. otplata kredita za otkup općinske zgrade 171.931,34


UKUPNO (1. - 7.): 5.961.156,84


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos i naknada

za priključenje 4.523.000,00

2. sredstva HBOR-a 950.000,00

3. koncesijska naknada 8.999,20

4. potpore 367.140,00

5. dio prihoda od prodaje zemljišta 112.017,64


UKUPNO: 5.961.156,84

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-10

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr