SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
GRAD CRES
Grad Cres

Grad Cres

1.

Na osnovi članka 31. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 21. stavka 2. točke 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/ 01, 29/01 i 15/03), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 26. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu na području Grada Cresa

Članak 1.

U članku 2. Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/00), u stavku 6., iza riječi: »Važminec«, dodaje se riječ: »Vidovići«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1., riječi: »dospijeva u roku od 15 dana po pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu« zamjenjuju se riječima: »počinje teći od dana konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovoga članka Gradsko poglavarstvo može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa, uz valutnu kaluzulu vezanu za EUR tako da se protuvrijednost svakog obroka utvrđenog u kunama po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuje s promjenom odnosa srednjeg deviznog tečaja Hrvatske narodne banke na dan dospijeća obroka u odnosu na taj tečaj na dan donošenja prvostupanjskog rješenja o komunalnom doprinosu.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Gradsko poglavarstvo, po zahtjevu, oslobodit će od plaćanja komunalnog doprinosa osobe sa statusom članova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, koje imaju prebivalište na području Grada Cresa, kada grade obiteljsku kuću ili stan za vlastito stambeno zbrinjavanje ako nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način, i to za korisnu stambenu površinu koja se smatra odgovarajućim stanom.

Odgovarajućim stanom u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se stambeni prostor koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima zdravog stanovanja, veličine 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu što odgovara obujmu od 105 m3, odnosno za svaku daljnju osobu još 10 m2 korisne površine što odgovara obujmu od 30 m3.

Gradsko će poglavarstvo odbiti zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa podnositeljima zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ako su imali odgovarajufi stan ili kuću u vlasništvu koju su prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon početka Domovinskog rata 1991. godine.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-3

Cres, 26. veljače 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=60&mjesto=10002&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr