SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
OPĆINA KLANA
30

38.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Klana (03/06 i 07/ 06) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana (»Službene novine« broj 32/07), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 20. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Klana

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Klana izabrani su:

1. Igor Iskra, Klana, Predboršt 11/d

2. Barbara Tapalović, Klana, Zatrep 19

3. Marko Ezgeta, Studena, Studena 51

4. Martina Pekar, Klana, Zatrep 11

5. Ivona Brentar, Klana, Podstrmac 60

6. Radojka Vasić, Škalnica, Škalnica 48

7. Ines Prokopović, Lisac, Lisac 9

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Općine Klana je dvije godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Klana biraju se iz reda članova Savjeta mladih Općine Klana na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Klana (»Službene novine« broj 32/07 i 42/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu mladih sukladno Odluci o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva Općine Klana, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/06 i 22/06).

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/35

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr