SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA BROD MORAVICE
Općina Brod Moravice

6.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 27. veljače 2004. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2004. do 2007. godine

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Gradnja objekata komunalne infrastrukture odnosi se na:

1. Groblje Brod Moravice

2. Nerazvrstane ceste

3. Opskrba pitkom vodom

4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

5. Odlaganje komunalnog otpada

6. Sanacija divljih deponija

II. OPIS I OPSEG POSLOVA GRADNJE OBJEKATA

Članak 3.

Program za 2004. godinu obuhvaća:

1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta250.000,00 kn

2. Opskrba pitkom vodom175.000,00 kn

3.Investicijsko ulaganje u groblje
Brod Moravice120.000,00 kn

4. Otkup zemljišta I. etapa70.000,00

5.Projektna dokumentacija za
kanalizacijski sustav B. Moravice100.000,00 kn

6. Odlaganje komunalnog otpada35.000,00 kn

7. Sanacija divljih deponija20.000,00 kn


Ukupno770.000,00 kn


Članak 4.

Program za 2005. godinu obuhvaća:

1. Groblje Brod Moravice300.000,00 kn

2.Kanalizacijski sustav
B. Moravice I. etapa500.000,00 kn

3. Izgradnja ceste Štefanci - Goršeti300.000,00 kn


Ukupno1.100.000,00 kn


Članak 5.

Program za 2006. godinu obuhvaća:

1. Groblje Brod Moravice200.000,00 kn

2.Kanalizacijski sustav B. Moravice
II. etapa500.000,00 kn

3.Izgradnja ceste Štefanci - Goršeti i
D. L. Draga - Goršeti400.000,00 kn


Ukupno1.100.000,00 kn


Članak 6.

Program za 2007. godinu obuhvaća:

1.Kanalizacijski sustav B. Moravice
III. etapa1.000.000,00 kn

2.Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta500.000,00 kn
Goršeti - D. L. Draga
Kocijani - Planica - Doluš
Kocijani - Kupa


Ukupno1.500.000,00 kn


III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 7.

Sredstva za financiranje ovog Programa osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- 2004. godina

1. Komunalni doprinosi1.000,00 kn

2. Komunalne naknade350.000,00 kn

3. Šumski doprinos60.000,00 kn

4.Dopunska sredstva

- kapitalna sredstva iz državnog proračuna200.000,00 kn

-kapitalne potpore iz županijskog
proračuna230.000,00 kn


Ukupno841.000,00 kn


- 2005. godina

1. Komunalni doprinos10.000,00 kn

2. Komunalne naknade400.000,00 kn

3. Šumski doprinos60.000,00 kn

4. Dopunska sredstva

- kapitalna sredstva iz državnog proračuna300.000,00 kn

-kapitalna sredstva iz županijskog
proračuna330.000,00 kn


Ukupno1.100.000,00 kn


- 2006. godina

1. Komunalni doprinosi20.000,00 kn

2. Komunalne naknade400.000,00 kn

3. Šumski doprinos80.000,00 kn

4. Dopunska sredstva

- kapitalne potpore iz državnog proračuna250.000,00 kn

-kapitalne potpore iz županijskog
proračuna350.000,00 kn


Ukupno1.100.000,00 kn


- 2007. godina

1. Komunalni doprinosi20.000,00 kn

2. Komunalne naknade400.000,00 kn

3. Šumski doprinos80.000,00 kn

4. Dopunska sredstva

- kapitalne potpore iz državnog proračuna300.000,00 kn

-kapitalne potpore iz županijskog
proračuna500.000,00 kn

- ostali prihodi proračuna129.000,00 kn


Ukupno1.429.000,00 kn


IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i Povjerenstvo za komunalnu infrastrukturu Općinskog vijeća Općine Brod Moravice.

Provedba će se vršiti sukladno ostvarenju prihoda proračunskih sredstava ovog Programa.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/04-01/07

Ur. broj: 2112-06-04-01-01

Brod Moravice, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr