SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

151.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05 i 16/07) i članka 28. točka 10. podstavak 5 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Krku

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Krku imenuju se:

1. Emil Polonijo, Baška, Stjepana Radića 5

2. Vladimira Petrinić, Baška, Zagrebačka 45

3. Vitomir Pleše, Dobrinj, Dobrinj 39A

4. Stanko Lukarić, Dobrinj, Dobrinj 107

5. Bernard Cvelić, Malinska, Porat 13

6. Neven Matuč, Malinska, Bok 4

7. Jelisava Antolič, Omišalj, Brgučena 17

8. Željko Vražić, Njivice, Stube put Kijca 4

9. Izabela Juranić, Punat, I. G. Kovačića bb

10. Barši Pal, Punat, Put Sv. trojice 8

11. Petar Gršković, Vrbnik, Šipun 6

12. Ivica Brusić, Risika 174

13. Vlado Blažević, Krk, Dobrinjska 28

14. Marija Morich, Krk, I. Zajca 6a

15. Đimi Skomeršić, Krk, Riječka 11

16. Ivan Stolfa, Krk, Vatroslava Lisinskog 7

17. Marija Tudor, Krk, Puntarska 7

18. Vesna Štropin, Omišalj, Bjanižov 12

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/102

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=533&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr