SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

146.

Na temelju članka 33. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 28.točka 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06-pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 20. prosinca 2007. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Poslovniku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01, 16/04, 4/07, 12/07- pročišćen tekst i 40/07), u članku 21. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Pisana ostavka člana Skupštine podnesena na način određen stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Skupštine. Pisana ostavka člana Skupštine treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.«

Članak 2.

U članku 87., stavak 2., briše se.

Članak 3.

U članku 94., stavku 1., riječi »vjerodostojna tumačenja akata«, brišu se.

U stavku 4., riječi »vjerodostojnih tumačenja akata«, brišu se.

Članak 4.

U glavi VIII. »AKTI SKUPŠTINE«, odjeljak 4. »Vjerodostojno tumačenje akata« te članci 117., 118. i 119., brišu se.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/90

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=533&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr