SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA BROD MORAVICE
Općina Brod Moravice

3.

Na temelju članka 4. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 27. veljače 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda

Članak 1.

U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« broj 02/01), u članku 37. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Čišćenje septičkih jama obavlja Društvo, na zahtjev vlasnika septičke jame. Vlasnik septičke jame dužan je pravovremeno zatražiti od Društva čišćenje septičke jame, kako bi se izbjeglo prelijavanje fekalija iz iste i onečišćenje okoline.

Društvo koje odvozi fekalije dužno je iste izlijevati u sustav javne odvodnje. Društvo snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša nastalo kod izlijevanja fekalija u sustav javne odvodnje«.

Članak 2.

Iza članka 37. dodaje se članak 37a. koji glasi:

»Do vremena kada će Društvo biti tehničko osposobljeno za čišćenje (crpljenje) i odvoz fekalija, obavljanje istih može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji.

Uvjeti i mjerila za povedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije propisat će se posebnom odlukom«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-001/04-01/04

Ur. broj: 2112-06-04-01-01

Brod Moravice, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr