SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA BROD MORAVICE
Općina Brod Moravice

2.

Na temelju članka 5. 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01) i članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice za 2004. godinu.

Članak 2.

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u proračunu Općine Brod Moravice za 2004. godinu.

Za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću osigurana su sredstva u iznosu od 10.500,00 kuna.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kuna, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice, i to kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 4.500,00 kn

2.Hrvatska socijalno liberalna stranka
(HSLS) 1.500,00 kn

3. Primorsko-goranski savez (PGS) 1.500,00 kn

4. Hrvatska narodna stranka (HNS) 1.500,00 kn

5.Socijaldemokratska partija Hrvatske
(SDP) 1.500,00 kn

Članak 4.

Ukoliko se tijekom proračunske godine promijeni sastav Općinskog vijeća Općine Brod Moravice (osnivanje nove političke stranke, promjena članstva pojedinog člana Općinskog vijeća u političkim strankama, prestanak političke stranke), sredstva utvrđena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 2. i 3. ove Odluke doznačit će Upravni odjel Općine Brod Moravice na žiroračun političke stranke jednokratno, a najkasnije do 30. rujna 2004. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 006-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-06-03-01-01

Brod Moravice, 23. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr