SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02, 31/02 i 22/ 05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Grada Čabra u 2008. godini

Članak 1

U Proračunu grada Čabra za 2008. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području grada Čabra.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Upravni odjel za proračun i financije grada Čabra prema iskazanim potrebama korisnika sredstava, a u skladu s proračunom Grada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Tabela 1.

PROGRAM FINANCIRANJA
Javnih potreba iz Proračuna Grada Čabra za 2008. godinu


Redni
broj


Korisnik

Iznos
financiranja
(UKUPNO)

1.

Osnovna škola »Petar Zrinski« Čabar
? sportska natjecanja - 5.000,00 kn
? smotre i natjecanja - 20.000,00 kn
? EKO- škola - 5.000,00 kn


30.000,00 kn

2.

Srednja škola »Vladimir Nazor« Čabar
? »Lidrano« i znanost - 12.000,00 kn
? školski listovi - 3.000,00 kn
? literarni natječaj - 1.000,00 kn


16.000,00 kn

3.

Matica hrvatska ogranak u Čabru
? glazbeni susreti »Zrinski« - 3.000,00 kn
? 3. smotra običaja - 4.000,00 kn
? izdavačka djelatnost - kuća Vesel - 4.000,00 kn
? izdavačka djelatnost - »Sokoli« - 4.000,00 kn


15.000,00 kn

4.

»Palčava šiša«
? snimak postojećeg stanja uz prijedlog sanacije - 50.000,00 kn

50.000,00 kn

5.

Puhački orkestar
? nastupi i koncerti - 10.000,00 kn
? naknada za voditelja - 15.000,00 kn
? nabava instrumenata - 15.000,00 kn


40.000,00 kn

6.

Čabranski tamburaši
? sudjelovanje na smotrama - 3.000,00 kn
? nabava instrumenata - 7.000,00 kn
? naknada voditelja - 5.000,00 kn


15.000,00 kn

7.

Zajednica tehničke kulture
? materijalni troškovi zajednice - 2.000,00 kn
? astronomsko društvo-prijenosno računalo - 2.000,00 kn
? radio klub »Sokol« - program rada 3.000,00 kn
? AMD »Zrinski« - brdska trka - 50.000,00 kn
? MK »Goranski vukovi« - 10.000,00 kn


67.000,00 kn

8.

Župe na području grada Čabra - 200.000,00 kn

200.000,00 kn

9.

Radio Gorski kotar - 36.000,00 kn

36.000,00 kn

10.

Zajednica športskih udruga
? fin. športskih klubova (prema programu zajednice) - 360.000,00 kn
? materijalni troškovi zajednice - 60.000,00 kn


420.000,00 kn

11.

Udruga »Svoj«
? ljetna škola stvaralaštva - 4.000,00 kn

4.000,00 kn

12.

Razne udruge
? udruga umirovljenika - sportska natjecanja - 5.000,00 kn
? udruga umirovljenika »Finvest« - corpa - aktivnosti udruge - 5.000,00 kn
? udruga antifašističkih boraca i antifašista Čabar - komemoracije - 5.000,00 kn
? udruga branitelja - memorijalna natjecanja - 2.000,00 kn
- posjete braniteljima - 1.000,00 kn
- uređenje prostora - 2.000,00 kn
? udruga »Kontra kiča« - CD fest 2008. - 4.000,00 kn
? udruga »Katarina Zrinki« - pomoć starijim osobama - 11.700,00 kn
? udruga privatnih šumovlasnika - unapređenje gospodarenja šumama - 5.000,00 kn
? društvo multipleskleroze, klub Čabar - fizikalna terapija - 4.000,00 kn
? udruga invalida distrofičara PGŽ - rad udruge 500,00 kn
? udruga slijepih PGŽ - pomoć obiteljima - 500,00 kn
? udruga invalida rada - rehabilitacija - 500,00 kn
? udruge civilnih invalida rata - rad udruge - 500,00 kn
? udruga gluhih PGŽ - tečaj znakovnog jezika - 500,00 kn


47.200,00 kn

13.

GD Crvenog Križa Čabar
? plaća i materijalni troškovi zaposlenika - 122.000,00

122.000,00 kn

14.

TZ Grada Čabra
? plaća i materijalni troškovi zaposlenika - 102.000,00 kn
? programske aktivnosti - 60.000,00 kn
? šetnica za Kalvariju - 35.000,00 kn
? uređenje »Lukinog rova« - 25.000,00 kn


222.000,00 kn

15.

Vatrogasna zajednica grada Čabra
? programske aktivnosti - 40.000,00 kn
? kapitalna ulaganja - 157.000,00 kn
? materijalni izdaci - 153.000,00 kn
? procjena i plan zaštite od požara - 20.000,00 kn


370.000,00 kn

16.

Galerija »Vilima Svečnjaka«
? održavanje prostora - 15.000,00 kn
? naknada voditelja - 5.000,00 kn


20.000,00 kn

17.

Zavičajna zbirka i kuća Vesel
? održavanje prostora - 15.000,00 kn
? naknada voditelja - 5.000,00 kn


20.000,00 kn

18.

»Limes«
? arheološka istraživanja - 30.000,00 kn


30.000,00 kn

19.

Pustna društva
? »KURENT« Gerovo - riječki karneval - 2.500,00 kn
? »CUKLAR« Čabar - relly Paris-Bakar - 2.500,00 kn


5.000,00 kn

20.

Hitne intervencije po zaključku Poglavarstva - 10.000,00 kn

10.000,00 kn

21.

Dječji vrtić »Buba Mara« Čabar
? plaća zaposlenika - 630.000,00 kn
? materijalni troškovi - 160.000,00 kn


790.000,00 kn

22.

Gradska knjižnica
? plaća zaposlenika - 106.000,00 kn
? materijalni troškovi - 22.000,00 kn
? nabava knjiga - 10.000,00 kn
? naknada voditelja - 12.000,00 kn


150.000,00 kn

 

UKUPNO:

2.679.200,00 kn

Klasa: 402- 08/07-01/56

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr