SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

30.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. studenoga 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06 i 22/07) članak 1. mijenja se i glasi:

Petak,30.studenoga2007. Stranica4301—broj44

SLUŽBENENOVINE

Stranica4302—broj44 Petak,30.studenoga2007.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02 , 90.1, 90.3, 90.04, 90.05) u ukupnom iznosu od 2.460.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn i proračuna (prihoda od prodaje zemljišta 510.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a 400.000,00 kn, naknada za koncesije 650.000,00 kn i prihoda od prodaje dionica 400.000,00).

-sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126) u iznosu od 960.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn i proračuna (zakupa javnih površina 450.000,00 kn i prodaje zemljišta 310.000,00 kn).

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.1) u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1, 129.05, 124.002, 124.003, 129.02) u ukupnom iznosu od 1.347.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna (prihoda od prodaje zemljišta 357.000,00 kn, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina 150.000,00 kn , sufinanciranja građana 210.000,00 kn i prihoda od prodaje dionica 630.000,00 kn).

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.115.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje cijene vode)u iznosu od 440.000,00 kn, proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka i prodaje zemljišta)u iznosu od 675.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz 125.1 i 125.02 ) u ukupnom iznosu od 776.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka- HBOR 500.000,00 kn i potpora 276.000,00).

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge u iznosu od 184.000,00 kn i proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka)u iznosu od 166.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr