SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

29.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. studenoga 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za

2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06 i 22/07), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2007. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

Petak,30.studenoga2007. Stranica4295—broj44

SLUŽBENENOVINE

Stranica4296—broj44 Petak,30.studenoga2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,30.studenoga2007. Stranica4297—broj44

SLUŽBENENOVINE

Stranica4298—broj44 Petak,30.studenoga2007.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.642.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 8.000.000,00 kn, boravišne pristojbe u iznosu od 580.000,00 kn i potpora u iznosu od 62.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr