SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

25.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 27/93 - pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/ 06), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. studenoga 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, informiranju i športu za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06 i 22/07), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2007. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ

 

1.1. Redovita aktivnost D.V. »Katarina Frankopan»

803.000,00

1.2. Oprema i didaktika za vrtiće u Omišlju i Njivicama

15.000,00

1.3. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića (pričuva)

10.000,00

1.4. Odgojno obrazovni rad na terenu - izleti

15.000,00

1.5. Kapitalni prijenos - kupovina automobila za DV

17.000,00

UKUPNO:

860.000,00

2.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE

 

2.1. O.Š. Izborna nastava iz informatike i talijanskog

105.000,00

2.2. O.Š. Participacija u troškovima zapošlj. psihologa

27.000,00

2.3. O.Š. Tekuće donacije Osnovnoj školi

44.000,00

2.4. O.Š. Vannastavne aktivnosti u Osnovnoj školi

25.000,00

2.5. O.Š. ŠS klub Frankopan Omišalj

28.000,00

2.6. O.Š Knjižnica - opremanje i nabavka knjiga

10.000,00

2.7. O.Š. »Mići čakavčići« - njegovanje trad. baštine

10.000,00

2.8. Glazbena škola »Mirković« - Malinska (sufinanciranje)

15.000,00

2.09. Programi učenika osnov. uzrasta - izvan škole

10.000,00

2.10. Obrazovanje nastavnika »Korak po korak«

6.000,00

2.11. Produženi boravak O.Š. FKF

95.000,00

2.12. Zapošljavanje dodatne učiteljice (pomagačice)

21.000,00

UKUPNO:

396.000,00

 

3.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE

 

3.1. Stipendiranje učenika srednjih škola

65.000,00

3.2. Stipendiranje studenata

155.000,00

3.3. Tekuće donacije SŠ »H. k. Zvonimir«

15.000,00

3.4. Izvannastavni programi za učenike srednjih škola

15.000,00

UKUPNO:

250.000,00

 

4.0. KULTURA

 

4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj

90.000,00

4.2. Karneval. udruga »Omišjanski Babani«

13.000,00

4.3. Karnevalska udruga »Babani« - Omišalj

13.000,00

4.4. Ritmičko baletna grupa pri KUU-a »Dubašnica« - Malinska

20.000,00

4.5. Udruga »a IPAK« - promidžba arh. Bašt. općine Om.

20.000,00

4.7. »Ljetna škola glagoljice« - Katedra čakavskog Sabora K.

15.000,00

4.8. Udruga sopaca otoka Krka

3.000,00

4.9. Bibliografija o Jadranu

3.000,00

4.10. Duhovski utorek - Dan Općine

30.000,00

4.11. VII. Festival pučkog teatra Omišalj - Čavle - 2007.

70.000,00

4.12. Etno festival Omišalj 2007.

40.000,00

4.13. 53. Festival folklora otoka Krka

9.000,00

4.14. Stomorina i Mala gospoja

40.000,00

4.15. Zbirka pjesama »Krinka« - Nikola Kraljić - »Lukom«

20.000,00

4.16. »Prilozi za povijest otoka Krka« - HAZU ZPDZ - Rijeka

15.000,00

4.17. Tradicijska nošnja u Omišlju - Tihana Stepinac Fabijanić

30.000,00

4.18. Ugroženi elementi trad. arh. Omišlja - Tihana Stepinac

15.000,00

4.19. Stari i novi običaji Omišlja br. 2 - Tihana Stepinac F.

10.000,00

4.20. Omišejski glagoljski natpisi - Katedra čak. sab. Kor.

9.000,00

4.21. Omišalj stari grad - konzerv. projekti (volte, fasade)

70.000,00

4.22. Spomen kuća »Marangunija Toma Lesice»

120.000,00

4.24. Spomenička baština - usluge nadzora

20.000,00

4.25. »Maltempo« - kulturni programi na svjetioniku Vošćica

40.000,00

4.26. Ples i pjesma našeg kraja (folklor, klapa..)

30.000,00

4.27. Koncerti ozbiljne glazbe

40.000,00

4.28. Koncert Damir Kedžo

12.000,00

4.29. Izložba »Običaji i nošnje Omišlja»- Dragutin D. Barac

30.000,00

4.30. Izložba: »Kocke od mora« - Ratko Janjić Jobo

17.000,00

4.31. Izložba Marijan Blažina

12.000,00

4.32. Primorski krajolik - skupna izložba

16.000,00

4.33. Izložba - Rimske pape - Theodor de Canziani Jakšić

30.000,00

4.34. Izložba sajam »Morčić« - Theodor de Canziani Jakšić

30.000,00

4.35. Izložba Claudia Franka

18.000,00

4.36. Ostali programi u kulturi

40.000,00

4.37. Kulturni i zabavni programi - »Dobro mjesto«

150.000,00

4.38. »Luzmarine moj zeleni« Ivan Pavačić knjiga notnih zapisa

10.000,00

4.39. Kulturni i obrazovni programi u DC Kijac

120.000,00

4.40 Spomenička baština - lokalitet »Poje«

51.000,00

4.41. Spomenička baština - »Fulfinum - forum«

80.000,00

4.42. Spomenička baština - »Fulfinum - forum« - konzervator nadz.

20.000,00

4.43. Spomenička baština - »Karolinška crkva«

70.000,00

UKUPNO:

1.491.000,00

 

5.0. KNJIŽNICA

 

5.1. Intelekt. usluge (honorar) voditeljice knjižnice

54.000,00

5.2. Nabava novih knjiga

28.000,00

5.3. Periodika - časopisi

3.000,00

5.4. Čitanjem do nagrada

5.000,00

5.5. Programi i kreativne radionice pri knjižnici

10.000,00

UKUPNO:

100.000,00

 

6.0. INFORMIRANJE

 

6.1. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača

18.000,00

6.2. Izrada i održavanje WEB stranica Općine Omišalj

15.000,00

6.3. »GLASNIK« - općinsko glasilo

140.000,00

6.4. Oglašavanje putem info panoa i signalizacije

32.000,00

6.5. Kanal RI - ugovorne obveze

37.000,00

6.6. Novi list - Otočni Novi list - ugovorne obveze

20.000,00

6.7. Ostali izdaci za informiranje

10.000,00

6.8. Bežični internet - participacija u troškovima

40.000.00

UKUPNO:

312.000,00

 

7.0. ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA

 

7.1. Gimnastički klub »Omišalj« - Njivice

75.000,00

7.2. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj (pričuva)

5.000,00

7.3. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj

170.000,00

7.4. Kick boxing športska udruga »Omišalj

14.000,00

7.5. Boćarski klub »Trstena« - Njivice

50.000,00

7.6. Nogometni klub »Krk« - Krk - Škola nogometa

20.000,00

7.7. Šahovski klub »Kijac« - Njivice

12.000,00

7.8. Streljački klub »Bodulka«

3.000,00

7.9. Veslački klub »Glagoljaš«

125.000,00

7.10. Malonogometni klub »Njivice«

10.000,00

7.11. Nogometni klub »OŠK«

170.000,00

7.12. Ronilački klub »Njivice«

15.000,00

7.13. SRD »Zubatac« - Omišalj

10.000,00

7.14. Boćarski klub »Omišalj« - Omišalj

3.000,00

7.15. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport . nat.

20.000,00

7.16. BIG OM - big game fishing

60.000,00

7.17. Sportaš otoka Krka

14.000,00

7.18. Sportska dvorana najam

140.000,00

7.19. Investicije u športske objekte

130.000,00

7.20. DVD »Njivice« - aktivnosi podmlatka

25.000,00

7.21. Ostali programi u športu i tehničkoj kulturi

20.000,00

7.22. Sportski programi »Dobro mjesto«

55.000,00

UKUPNO:

1.146.000,00

 

8.0. UDRUGE GRAĐANA

 

8.1. Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

10.000,00

8.2. UDVDR - Ogranak Omišalj - Klub DINA

18.000,00

8.3. Udruga mladih »Maslina«

5.000,00

8.4. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika - Rijeka

2.500,00

8.5. Udruga prij. »Omišalj - Taglio di Po«

12.000,00

8.6. Udruga »Obitelj za mlade«

20.000,00

8.7. »Županijska udruga za zaštitu živ. Felix - Krk«

10.000,00

8.8. Radionice za mlade - Nataša Špigl - psiholog

8.000,00

8.9. Društvo za poljepšavanje Omišlja

110.000,00

8.10. Klub mladih Omišalj

20.000,00

8.11. LD Orebica - LJ »ŠLJUKA«

5.000,00

8.12. KINOS - Kinološko društvo

2.000,00

8.13. Klub antifašista Omišalj - izlet

5.000,00

8.14. Programi ostalih udruga i građanskih inicijativa

10.000,00

UKUPNO:

237.500,00

 

9.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA

 

9.1. D. C. »Kijac« . Funkcionalni troškovi

50.000,00

9.2. DC KIJAC - oprema

50.000,00

9.3. DC KIJAC - izvođenje radova

110.000,00

9.4. Dječji vrtić Kijac - Njivice - izvođenje radova

25.000,00

9.5. »Posujilnica« - uređenje

225.000,00

9.6. »Posujilnica« - opremanje

65.000,00

9.7. Dom »Hrvasko« - Omišalj - uređenje

300.000,00

9.8. Dom »Hrvasko« - Omišalj - opremanje

40.000,00

UKUPNO:

865.000,00

 

UKUPNO SVEGA:

5.675.500,00

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr