SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

24.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. studenoga 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Omišalj za 2007. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06 i 22/07) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Omišalj za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07- 01/7

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišal  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr