SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

40.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom članak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 50/06 i 38/07), mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2007.godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 3.579.000,00

Redovno održavanje 1.605.000,00

zimska služba 120.000,00

uređenje puta - pristup Trim stazi 29.842,20

put Paveki - prema moru 80.000,00

uređenje stepeništa - Šojska ulica 14.493,60

zaštitni zid u Dujmićima 12.725,81

put Rožmanići 13.982,79

uređenje zida kod crkve Sv. Barbara 18.796,78

čišćenje cesta (hitne intervencije) 120.000,00

uređenje i krpanje cesta 50.000,00

cesta Rožmanići (prilaz gradilištu) 147.597,00

horizontalna i vertikalna signalizacija 112.342,80

izrada obložnog zida u naselju

Vrh Martinšćica 49.525,85

izrada zida s licem od kamena - proširenje

ceste u Glavanima 33.198,95

izrada zida s licem od kamena - proširenje

ceste u Sv. Luciji 46.185,65

izrada nogostupa ispod groblja Sv. Lucija 85.926,64

sanacija ceste iznad Ul. Iva Šodića 18.365,06

izrada zida i nogostupa u Plešićima 99.248,45

uređenje okoliša groblja Sv. Barbara 200.000,00

uređenje ceste na Paličini 230.956,47

uređenje ceste u naselju Vrh Martinšćice

(Stogirac) 51.230,48

asfaltiranje ceste Paveki 70.581,47

Pojačano održavanje 1.974.000,00

prilaz Rožići 162.000,00

cesta Stogirac 120.000,00

cesta Vrh Martinšćice-Sv.Barbara 300.500,00

cesta Paličina 228.000,00

put Maračići 187.000,00

cesta Paveki - Urinj 400.000,00

cesta Mažeri 35.000,00

autobusne stanice 200.000,00

cesta Doričići 45.000,00

cesta Žuknica 296.500,00

2. ODRŽAVANJE PLAŽA 310.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH

POVRŠINA 1.972.500,00

dezinsekcija, deratizacija 155.000,00

veterinarske usluge 57.500,00

uređenje zelenih površina-hortikultura 440.000,00

uređenje zelenih površina-čišćenje 750.000,00

održavanje čistoće 570.000,00

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 860.000,00

Redovno održavanje 860.000,00

utrošak električne energije 450.000,00

održavanje javne rasvjete 270.000,00

ostalo (novogodišnja rasvjeta) 140.000,00

5. ODRŽAVANJE UREĐAJA

OBORINSKE ODVODNJE 50.000,00

6. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 10.000,00

7. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 691.000,00

plaža za invalide 38.500,00

sanacija obale Mikulova kava 97.500,00

sanacija obale Melić 26.000,00

lukobran Stara voda 250.000,00

riva Žurkovo 25.000,00

pasarela Galeb 32.000,00

obalni put 30.000,00

ograde i tuševi 60.000,00

sanitarni čvorovi 20.000,00

uvala Svežanj 19.000,00

plaža Veli Jarak 33.000,00

plaža pod Markovići 60.000,00

8. ODRŽAVANJE GROBLJA 19.500,00

SVEUKUPNO: 7.492.000,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-44

Kostrena, 19. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr