SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

39.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom članak 2. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 50/06 i 38/07), mijenja se i glasi:

I. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju

i pročišćavanje otpadnih voda 850.000,00

1. Gradnja kanalizacijskog kolektora

Vrh Martinšćice za fekalne vode 200.000,00

2. Oborinske vode 250.000,00

3. Gradnja kanalizacijskog kolektora Plešići 400.000,00

II. Gradnja groblja 1.000.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice - groblje Sv. Lucija 1.000.000,00

III. Gradnja objekata i uređaja opskrbe

pitkom vodom 22.500,00

1. Vodovod Paveki 22.500,00

IV. Gradnja nerazvrstanih cesta 1.000.000,00

1. Cesta Žurkovo 1.000.000,00

V. Gradnja javnih površina 200.000,00

1. Urinj 100.000,00

2. Žuknica 100.000,00

VI. Javna rasvjeta 100.000,00

1. Urinj - kružni tok 100.000,00


SVEUKUPNO: 5.822.500,00


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-45

Kostrena, 19. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr