SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

35.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. i 4. i članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/ 03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 19. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2007. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50/06 i 29/07) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Kostrena za 2007. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-43

Kostrena, 19. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Prorač  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr