SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA ČAVLE
30

24.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 2.800.000,00 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/8

Ur. broj: 2170-03-07-01-7

Čavle, 29. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

TABELA 1

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2008.

- u kn -


RB OPIS Program za 2008.


I. IZVORI SREDSTAVA


1. Komunalni doprinos 2.000.000

2. Sredstva proračuna 800.000

UKUPNI PRIHODI 2.800.000


II. NAMJENA SREDSTAVA


1. Otkup zemljišta za komunalnu

infrastrukturu 500.000

2. Javne površine 500.000

- dječja igrališta (Zastenice, Bajta,

Postaja - Cernik, Cipica, BK Cernik) 500.000

3. Ceste 1.300.000

- nogostup Lišćevica 300.000

- nogostup Kosorci 300.000

- infrastruktura u RZ Soboli 100.000

- infrastruktura u RZ Gorica 400.000

- cesta NN Mavrinci i odvodnja 100.000

- autobusne čekaonice 100.000

4. Javna rasvjeta 300.000

- stupovi i mreža (Žakanj,

Podrvanj-Zastenice, centar Čavle,

Buzdohanj-groblje, Halovac-Buzdohanj) 300.000

5. Groblja 200.000

- groblja Cernik 150.000

- groblje Grobnik 50.000

UKUPNI RASHODI 2.800.000

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr