SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

58.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka USRH) i članka 59. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 19. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o gradskim porezima

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima (»Narodne novine« broj 115/01) članak 2. alineja 4. i 5. brišu se, a dosadašnja alineja 6. i 7. postaju 4. i 5.

Članak 2.

Članci 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. brišu se.

Dosadašnji članci 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. postaju članci 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29.

Članak 3.

U glavi II. podglave 4. i 5. brišu se, a dosadašnje podglave 6. i 7. postaju 4. i 5.

Članak 4.

U dosadašnjem članku 33., a sada članku 26. tekst »točka 2. do 7.« mijenja se i sada glasi »točka 2. do 5.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 410-01/07-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr