SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

118.

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03-pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06, 16/06-pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština na sjednici 22. studenoga 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05, 32/05, 38/05, 23/06, 39/06, 43/06, 50a/06, 55/06 - pročišćeni tekst, 12/07, 35/07 i 40 /07).

u glavi I,

- točka 7, koja se odnosi na Osnovnu školu »Čavle«, riječi »Barbara Samsa´« zamjenjuju se riječima »Slobodan Marelja Bošnjak«

- točka 28, koja se odnosi na Osnovnu školu »Sveti Matej« Viškovo, riječi »Mirjana Saršon«, zamjenjuju se riječima »Vesna Mrša«

- točka 3, koja se odnosi na Osnovnu školu Brod Moravice, riječi »Tihomir Jurković«, zamjenjuju se riječima »Dejana Kruljac«

- točka 17, koja se odnosi na Osnovnu školu Fran Krsto Frankopan» Krk, riječi »Dubravka Dujmović«, zamjenjuju se riječima »Ana Marija Čubranić«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Barbara Samsa´, Mirjana Saršon, Tihomir Jurković i Dubravko Dujmović razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora Osnovne škole »Čavle«, Osnovne škole »Sveti Matej«, Viškovo, Osnovne škole Brod Moravice i Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk.

III.

Novoimenovanim članovima Slobodanu Marelja Bošnjak, Vesni Mrša, Dejani Kruljac i Ani Mariji Čubranić, mandat traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/83

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr