SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

116.

Na temelju članka 35.točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 28. točka 1. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06-pročišćen tekst i 35/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 22. studenoga 2007. godine, donijela je

DOPUNU
Statuta Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Statutu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćen tekst i 35/07), u članku 31. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Pisana ostavka člana Skupštine podnesena na način određen stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Skupštine. Pisana ostavka člana Skupštine treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.«

Članak 2.

Ova Dopuna Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/85

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=00001&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr