SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

46.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04), članka 9. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj dana 17. listopada 2007. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine PGŽ broj 51/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kn

2. prihodi od zakupa i iznajmljivanja

imovine 425.000,00 kn

3. prihodi od spomeničke rente 5.000,00 kn

4. ostale naknade - za groblje 50.000,00 kn

5. boravišne pristojbe 200.000,00 kn

6. doprinos za šume 100,00 kn

7. ostali prihodi iz proračuna 6.496.900,00 kn


UKUPNO 7.577.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju slijedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- uređenje spomenika 30.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 70.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 220.000,00 kn

- projekt dom Tribulje-Klanice 50.000,00 kn

- uređenje prostora TD »Komun« 1.240.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 70.000,00 kn

- vodna naknada 25.000,00 kn

- društvo za zaštitu životinja Felix - za

kastriranje 2.000,00 kn

B) Odvoz smeća 110.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada

UKUPNO A+B 1.887.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

utrošak ulične rasvjete 315.000,00 kn

usluge tekućeg i investicijskog održ. opreme 200.000,00 kn

UKUPNO 515.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE GROBLJA

čišćenje groblja, saniranje deponija 100.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE CESTA

usluge tekućeg i investicijskog održavanja

cesta 240.000,00 kn

popravak asfalta na nerazvrstanim cestama 230.000,00 kn

jalovina za popravak puteva 200.000,00 kn

prometna signalizacija 100.000,00 kn

UKUPNO 770.000,00 kn

V. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

usluge tekućeg i investicijskog odr. građ.

objekata 150.000,00 kn

popravak doma Sužan 150.000,00 kn

popravak doma Čižići 230.000,00 kn

ambulanta Šilo 150.000,00 kn

popravak doma Gostinjac 50.000,00 kn

uređenje trgovine Rasopasno 115.000,00 kn

rekonstrukcija općinske zgrade Rasopasno 250.000,00 kn

dom Klimno 200.000,00 kn

dom Hlapa 220.000,00 kn

društvene prostorije Županje 230.000,00 kn

stolarija stara škola Sužan 100.000,00 kn

čekaona Šilo 70.000,00 kn

stolarija ambulanta Šilo 100.000,00 kn

ograda kod ambulante Šilo 50.000,00 kn

terasa dom Polje 130.000,00 kn

trgovina Gabonjin 220.000,00 kn

dom Dobrinj 180.000,00 kn

usluge tekućeg i inv. odr. sakral. objekata 150.000,00 kn

crkva Dobrinj 240.000,00 kn

krov crkve Dobrinj 240.000,00 kn

materijal za krov crkve Dobrinj 150.000,00 kn

stolarski i elektro radovi crkva Dobrinj 150.000,00 kn

obrtnički radovi zgrada Rasopasno 120.000,00 kn

okoliš crkve Sužan 150.000,00 kn

okoliš i zid crkve Sv. Ivan 100.000,00 kn

gromobran na zvoniku Polje 70.000,00 kn

popravak krova crkva Sv. Vid 50.000,00 kn

UKUPNO 4.015.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

održavanje svjetionika 150.000,00 kn

VII. OPSKRBA VODOM

potrošnja vode tuševa na plažama 140.000,00 kn

SVEUKUPNO 7.577.000,00 kn.«

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-07-39

Dobrinj, 17. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=51514&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr