SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

43.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije

broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 16. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2007. godinu članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj za 2007. godine i utrošit će se kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

sufinanciranje hitne medicinske pomoći 24.000,00

turistička ambulanta 50.000,00

sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniša 20.000,00

pomoć KBC Rijeka 15.000,00

sufinanciranje mamografije 15.000,00

klub zdravlja 8.000,00


UKUPNO 132.000,00

Sportske manifestacije:

nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 30.000,00

sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići 13.000,00

gorska služba spašavanja 2.000,00

sufinanciranje NK »Krk« 30.000,00

Košarkaški klub Krk 5.000,00

Streljački klub Dub Malinska 5.000,00

sportaš otoka Krka 10.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

sportski i rekreacijski tereni 200.000,00

Sportski teren Gabonjin 150.000,00

uređenje igrališta Klimno 120.000,00

uređenje okoliša igrališta Šilo 240.000,00

igralište Tribulje-Klanice 50.000,00

Dječje igračke za parkove 100.000,00


UKUPNO 965.000,00.«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-05-44

Dobrinj, 17. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr