SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

42.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2007. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2007. godini članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.).

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.040.000,00 u Proračunu za 2007. godinu, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg

vrtića, sufinanciranje boravka djece

(uz sudjelovnje roditelja), ostali

materijalni rashodi 900.000,00

- sufinanciranje jaslica 40.000,00

- uređenje vrtića Polje 40.000,00

- zamjena krovišta Polje 60.000,00.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u Proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 85.000,00

- izvanškolske aktivnosti 100.000,00

- šah škola 10.000,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan 20.000,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski Kralj

Zvonimir 5.000,00

- stipendije 220.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 130.000,00

te kapitalni projekti:

- izgradnja škole 150.000,00

- dodatni radovi na školi 220.000,00


UKUPNO 940.000,00.«

Članak 4.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-43

Dobrinj, 17. listopada. 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=51514&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr