SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

41.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine«broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici, održanoj dana 17. listopada 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2007. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2007. godini članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja aktivnosti iz članka 1., utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Dobrinj:

KULTURNE MANIFESTACIJE

- proslave i pokroviteljstva 203.000,00

- Rokova Šilo 20.000,00

- knjiga »Lusmarine moj zeleni« 20.000,00

- maškarane udruge 20.000,00

- prigodni božićni darovi djeci 20.000,00

POMOĆ KULTURNIM DRUŠTVIMA

- sufinanciranje KD »Sv. Petar« Gabonjin 20.000,00

- sufinanciranje KD »Sv. Juraj« Kras 20.000,00

- sufinanciranje KD »Ive Jelenović« Dobrinj 100.000,00

- festival folklora otoka Krka 10.000,00

- pomoć povjesnom društvu otoka Krka 1.000,00

- pomoć Društvu sopaca 1.000,00

- ostala društva koja nisu posebno

navedena, po odluci Vijeća 50.000,00

INFORMIRANJE

- usluge promidžbe i informiranja -

Novi list, Kanal RI 150.000,00

- sufinanciranje rada Radija OK 30.000,00

KAPITALNI PROJEKT

- izgradnja doma Tribulje-Klanice 120.000,00


UKUPNO 785.000,00.«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-05-42

Dobrinj, 17. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=51514&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr