SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 39. Petak, 19. listopada 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

58.

Temeljem članka 57. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad u vijećima mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznos naknade, te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu za rad u vijećima mjesnih odbora osnovanih na području Općine Baška.

Članak 2.

Članovi vijeća mjesnih odbora osnovanih na području Općine Baška za nazočenje sjednicama vijeća ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kn neto po sjednici.

Članak 3.

Članovi vijeća mjesnih odbora, u obnašanju dužnosti, ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta - troškove prijevoza, noćenja, dnevnice i sl., u skladu sa zakonom, te drugih materijalnih troškova.

Potrebu za službenim putem u smislu prethodnog stavka utvrđuje predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 4.

Članci 2. i 3. ove Odluke primjenjuju se do trenutka otvaranja žiroračuna mjesnih odbora, kada će vijeća mjesnih odbora u okviru ovlasti i nadležnosti utvrđenih Zakonom i Statutom Općine Baška slobodno raspolagati sredstvima na žiroračunu, uključujući i korištenje istih za isplatu naknade za rad u vijećima mjesnih odbora.

Članak 5.

Sredstva za isplatu naknada prema ovoj Odluci osigurat će se u Proračunu Općine Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2142-03-07-7

Baška, 9. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr