SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 39. Petak, 19. listopada 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

55.

Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška

I.

Imenuje se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška u sastavu:

1. Goran Frgačić,

2. Emil Polonijo,

3. Ivan Vasilić,

4. Miro Magašić (lučki kapetan),

5. Zlatan Marunić (Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze PGŽ).

II.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška provodi postupak davanja koncesijskog odobrenja, odnosno razmatra zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja u svrhu obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru i rješava ih u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška imenovani Odlukom Općinskog vijeća Općine Baška od 14. lipnja 2006. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2142-03-07-10

Baška, 9. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr