SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

21.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, i 178/ 04) i članka 24. Statuta Grada Bakra »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Bakra za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 48/06 i 20/07) u poglavlju II. - GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, u članku 2. stavak 1. točke 8. i 9., mijenjaju se i glase:

»8. Praputnjak - parkiralište preko puta groblja i škole;

Izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 100.000,00 kn

9. Uređenje površine ispred škole na Krasici

Vrijednost: 600.000,00 kuna«

Članak 2.

U poglavlju III. - NERAZVRSTANE CESTE, u članku 3. stavak 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. Proširenje ceste Zamišćići:

- otkup zemljišta

Vrijednost: 300.000,00 kuna

2. Nastavak izgradnje nogostupa na Kukuljanovu, uz državnu cestu D-40 s oborinskom odvodnjom

Vrijednost: 300.000,00 kuna«

Točke 8., 13. i 14. brišu se. Točke 9.,10.,11., i 12. postaju točke 8., 9., 10. i 11.

Točka 15. koja postaje točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Izgradnja ogradnih kamenih zidova uz ceste

Vrijednost: 640.000,00 kuna«

Iznos »SVEUKUPNO: 4.610.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 3.210.000,00 kn«

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva od 3.210.000,00 kn osigurat će se iz slijedećih izvora:

- iznos od 1.310.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- iznos od 1.900.000,00 iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.«

Članak 3.

U poglavlju IV. - JAVNA RASVJETA, u članku 4. točke 1. 2. mijenjaju se i glase:

»1. Izgradnja javne rasvjete - Plase - od raskršća od željezničke stanice i prema Maloj Plasi (prijenos 2006.)

Vrijednost: 50.000,00 kn

2. Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni R-27, izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova

Vrijednost: 50.000,00 kn

Točka 3. se briše.

Točka 4. postaje točka 3. i glasi:

»3. Proširenje rasvjete prema pojedinačnim zahtjevima

Vrijednost: 200.000,00 kn«

Iznos »SVEUKUPNO: 1.450.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 300.000,00 kn«

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 300.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra«

Članak 4.

U poglavlju V. - OPSKRBA PITKOM VODOM u članku 5. točka 1. briše se, a točka 2. postaje točka 1.

Iznos »SVEUKUPNO: 2.650.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 450.000,00 kn«

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 450.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.«

Članak 5.

U poglavlju VII. - IZGRADNJA GROBLJA u članku 7. točka 1. briše se, a točke 2., 3., i 4. postaju točke 1., 2., i 3.

Iznos »SVEUKUPNO: 1.450.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 500.000,00 kn«

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 500.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.«

Članak 6.

Iza poglavlja VII. i članka 7. dodaje se novo poglavlje VIII. i članak 7a. koji glasi:

»VIII. - KAPITALNI PROJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 7a.

- Sanacija deponija i nabavka opreme

Vrijednost: 2.575.350,00 kn

- Izgradnja objekata vodoopskrbe i odvodnje

Vrijednost: 1.947.471,00 kn

SVEUKUPNO: 4.522.821,00 kn

Financijska sredstva u iznosu od 4.522.821,00 kuna osigurati će se iz dijela cijene komunalne usluge koje naplaćuju K.D. »Čistoća« d.o.o. i K.D. »Vodovod i kanalizacija« na području Grada Bakra.»

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.742.821,00 kuna.«

Članak 8.

Ove Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-07-9

Bakar, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr