SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 34. Utorak, 18. rujna 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

41.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. rujna 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2007. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2007. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 13.986,00

. sufinanciranje programa »Rano otkrivanje

raka dojke« 11.050,67

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 18.000,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 150.000,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 8.949,24

. zaštita starijih i invalidnih osoba 14.200,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 63.700,00

. jednokratna novčana pomoć 18.775,56

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 15.600,00

. pomoć u nabavi lijekova 500,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i

namirnice) 15.000,00

. sufinanciranje školske marende 1.000,00

. ostale potpore i donacije 5.000,00


UKUPNO: 335.761,47

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-03-07-9

Baška, 3. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr