SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 34. Utorak, 18. rujna 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

39.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. rujna 2007. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 08/07), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje: 2.227.139,85


1.1. izgradnja kanalizacijskog kolektora Draga

Bašćanska 1.207.753,00

1.2. izgradnja oborinske kanalizacije - Ul.

kralja Zvonimira 9.176,48

1.3. izgradnja dijela kanalizacije zone 10 125.229,62

1.4. izgradnja kanalizacije u Ulici S. Radića 90.309,42

1.5. izgradnja kanalizacije »Pod mireh« 285.171,33

1.6. vodoopskrba otoka Krka 509.500,00

2. Igradnja prometnice »Pod mireh« 218.678,90


3. Nabavka i montaža javne rasvjete: 80.558,15


3.1. rasvjeta - Ulica Palada 52.233,46

3.2. rasvjeta - naselje Jurandvor 8.324,69

3.3. rasvjeta - »Pod mireh« 20.000,00

4. Izgradnja poslovnih građevinskih objekata 289.570,18


4.1. rekonstrukcija ribarnice 220.914,18

4.2. montažni objekti u »suhoj marini« 44.500,00

4.3. montažna autobusna čekaonica 24.156,00

5. Izrada projektne dokumentacije za

objekte komunalne infrastrukture i

građevine u vlasništvu Općine Baška,

te izrada prostornih planova 2.137.463,05


5.1. izrada projektne i druge dokumentacije

- Vela plaža 43.920,00

5.2. izrada projektne dokumentacije -

Ulica Šantis 50.000,00

5.3. izrada projektne dokumentacije -

Ulica Pešćivica 100.000,00

5.4. izrada projektne dokumentacije -

osnovna škola 773.300,00

5.5. izrada projektne dokumentacije - dječji

vrtić 368.628,09

5.6. izrada projektne dokumentacije

Labic-Zapavlic 20.000,00

5.7. katastarska izmjera 781.614,96

6. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste 1.416.392,96


6.1. Ulica Pešćivica 150.000,00

6.2. Ulica Šantis 100.000,00

6.3. Ulica »Pod mireh« 50.000,00

6.4. dječji vrtić 793.328,98

6.5. ostalo 323.063,98

UKUPNO (1. - 6.): 6.369.803,09


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 3.742.663,24


2. naknada za priključenje 1.171.336,76


3. sredstva HBOR-a 1.055.803,09


4. sredstva proračuna (potpore) 400.000,00


UKUPNO (1. do 4.): 6.369.803,09


Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-03-07-7

Baška, 3. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr