SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
GRAD BAKAR
30

18.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/ 06 i 10/07) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na sjednici održanoj 16. kolovoza 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o mjerenjima posebne namjene

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razlozi, sadržaj i način financiranja mjerenja posebne namjene na području Grada Bakra i to u okolici Luke d.d. - luka za rasute terete - Bakar i kamenoloma Škrljevo.

Članak 2.

Posebna mjerenja iz članka 1. ove Odluke poduzimaju se radi:

- osnovane sumnje da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i štetno utjecati na okoliš.

- informiranja građana o trenutnim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koje su indikatori onečišćenja zraka

- utvrđivanja koncepta trajnog monitoring sustava za praćenje utjecaja rada Luke d.d. - luke za rasute terete - Bakar i kamenoloma Škrljevo na kakvoću zraka u njihovoj okolici.

Članak 3.

Sadržaj mjerenja posebne namjene iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- za utvrđivanje onečišćenja zraka čvrstim česticama - mjerenje ukupne taložne tvari, komponente njihovog topivog i netopivog dijela te metala željeza, bakra, cinka, olova i kadmija.

- ukoliko rezultati mjerenja iz stavka 1. ovog članka pokažu povišeno, odnosno prekomjerno onečišćenje zraka, pristupiti će se mjerenju sitnih lebdećih čestica koje dospijevaju u respiratorni sistem čovjeka, te u njima prisutnih materijala.

Članak 4.

Za provođenje mjerenja posebne namjene iz članka 1. ove Odluke potrebno je osigurati i koristiti mjernu tehniku koja uključuje:

- sakupljanje i analizu uzoraka taložne tvari te metala Fe, Zn, Cu, Pb i Cd

- obilazak mjernih postaja jednom mjesečno

- dostavu mjesečnih podataka i izradu izvještaja

Članak 5.

Mjerenja posebne namjene provodit će se počev od 1. listopada 2007. godine.

Mjerenja posebne namjene potrebno je provoditi najmanje jednu godinu od dana početka mjerenja posebne namjene.

Članak 6.

Poslovi mjerenja posebne namjene i to poslovi ispitivanja, obrade i interpretacije rezultata, te izrada i dostava Izvješća o poslovima mjerenja posebne namjene povjeravaju se pravnoj osobi iz članka 51. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04).

Članak 7.

Financiranje mjerenja posebne namjene utvrđenih ovom Odlukom osigurava Grad Bakar u proračunu Grada Bakra.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/34

Ur. broj: 2170-02-02-07-14

Bakar, 16. kolovoza 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA BAKRA

Predsjednik
poglavarstva
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr