SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
31

31.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene

novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 30. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2007. godinu (»Službene novine« broj 55/06) mijenja se kako slijedi:

»Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 14. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.294.000,00 kuna, a raspoređuju se za:

PLAN IZMJENA

1 Besplatnu prehranu dojenčadi 10.000,00 10.000,00

2. Pomoć u prehrani dojenčadi s medicinskim indikacijama 5.000,00 5.000,00

3. Jednokratne novčane pomoći za oprema novorođenčadi 80.000,00 80.000,00

4. Subvencioniranje smještaja djece u Dječjem vrtiću 40.000,00 40.000,00

5. Besplatnu marendu učenika osnovne škole 70.000,00 70.000,00

6. Dopunski socijalni program za djecu i mladež 31.100,00 31.100,00

7. Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 53.500,00 53.500,00

8. Pomoć za smještaj u učeničkom domu 10.000,00 10.000,00

9. Stipendiranje studenata 170.400,00 170.400,00

10. Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00 40.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00 50.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije osobe 40.000,00 40.000,00

12.1. Isplata božićnice za umirovljenike 100.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00 10.000,00

14. Troškovi ogrjeva 70.000,00 80.000,00

15. Jednokratne novčane pomoći 60.000,00 70.000,00

16. Pomoć u prehrani 85.000,00 85.000,00

17. Poboljšanja uvjeta stanova socijalno ugroženih 50.000,00 100.000,00

18. Program ranog otkrivanja raka dojke u žena 38.500,00 38.500,00

19. Aktivnosti humanitarnih udruga (185.500,00 kuna):

19.1. Gradsko društvo Crvenog križa za djelatnost i programe 85.000,00 103.000,00

19.2. Gradsko društvo Crvenog križa za službu traženja 34.000,00 40.000,00

19.3. Udruga HVIDR-a Gorski kotar 5.000,00 5.000,00

19.4. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Podružnica Rijeka 500,00 500,00

19.5. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00 500,00

19.6. Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00 500,00

19.7. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 1.000,00 1.000,00

19.8. Udruga invalida rada PGŽ 500,00 500,00

19.9. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 2.000,00

19.10. Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog 20.000,00 20.000,00

19.11. Udruga umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol 9.000,00 9.000,00

19.12. Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00 5.000,00

19.13. Udruga žena »Gomirje« 3.000,00 3.000,00

19.14. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 500,00 500,00

19.15. Društvo dijabetičara Rijeka PGŽ - Klub Vrbovsko 5.000,00 5.000,00

19.16. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Delnice 10.000,00 10.000,00

19.17. Za djelatnosti udruga koje se jave tijekom godine 5.000,00 5.000,00

Članak 2.

Članak 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2007. godinu (»Službene novine« broj 55/06) mijenja se kako slijedi:

Za realizaciju Socijalnog programa točke 15. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 691.560,00 kuna, a raspoređuju se za:

PLAN IZMJENA

I. RASHODE ZA ZAPOSLENE 561.640,00 497.360,00

1. Osnovne plaće 458.640,00 399.360,00

2. Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 24.000,00

3. Doprinosi poslodavca 79.000,00 74.000,00

II. MATERIJALNE RASHODE 168.750,00 160.200,00

1. Naknade za prijevoz i edukaciju zaposlenih 93.870,00 93.870,00

2. Uredski materijal i materijalni rashodi 18.000,00 14.000,00

3. Energija i komunalne usluge 24.000,00 0

3.1. Energija 17.000,00

4. Sitni inventar i autogume 5.000,00 4.500,00

5. Usluge telefona i pošte 9.280,00 8.230,00

6. Materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 3.000,00

7. Zdravstvene usluge (obvezni zdravstveni pregledi) 8.600,00 8.600,00

8. Ostale usluge (tehnički pregledi) 7.000,00 11.000,00

III. OSNOVNA OPREMA 66.000,00 34.000,00

1. Osnovna oprema (2 skutera) 30.000,00

1.1. Terenska vozila 6.000,00

2. Trimer kosilica i motorna pila 8.000,00 0

2.1. Oprema za održavanje okućnica 8.000,00

3. Uredski namještaj 8.000,00 0

4. Čistač snijega i kosilica 20.000,00 20.000,00

UKUPNO I. + II. + III. 796.390,00 691.560,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/07-01-32

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr