SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
29

29.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/ 01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi,
obrazovanju i znanosti za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2007. godinu (»Službene novine« broj 55/06) mijenja se i glasi:

Sredstva za realizaciju ovog Programa raspoređuju se:

 

PROGRAM PLAN IZMJENA

1. Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko (za bruto plaće i naknade zaposlenika, materijalne izdatke izuzev izdataka za prehranu djece, sredstva za opremu i održavanje vrtića) 860.000,00 860.000,00

2. Osnovna škola »I.G. Kovačića«

- takmičenje »Znanost mladima« 3.620,00 3.620,00

- nagrade učenicima 1.500,00 1.500,00

- nabava knjiga za školske knjižnice 8.000,00 8.000,00

- obuka neplivača 12.000,00 9.404,00

- tiskanje knjige 2.596,00

- globe program (oprema za mjerenje atmosferskih prilika) 5.000,00 5.000,00

- školska zadruga »Kamačnik« 9.000,00 9.000,00

- oprema za dodatnu nastavu za nacionalne manjine 5.000,00 5.000,00

3. Glazbeni razred Puhačke sekcije DVD-a Vrbovsko 25.000,00 25.000,00

4. Željeznička tehnička škola Moravice

- nabava informatičke opreme 21.000,00 21.000,00

- nagrade učenicima 3.000,00 3.000,00

5. Društvo »Naša djeca« Vrbovsko

- osnovne aktivnosti i likovna radionica 15.000,00 15.000,00

- engleski jezik u Dječjem vrtiću 5.000,00 5.000,00

- blagdanske aktivnosti i darivanje djece 30.000,00 30.000,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 601-01/07-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr