SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
28

28.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/ 04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2007. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izmjenom Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Izmjene Programa u 2007. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

PLAN IZMJENA

1. Prihodi od komunalne naknade 1.800.000,00 1.800.000,00

2. Prihodi od grobne naknade 150.000,00 150.000,00

3. Prihodi proračuna Grada. 289.000,00 244.000,00

4. Prihodi naknada za održavanje šum. prometnica 20.000,00 20.000,00

UKUPNO: 2.259.000,00 2.214.000,00

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA I JAVNE RASVJETE

Članak 3.

PLAN IZMJENA

a) Održavanje javnih površina 489.000,00 510.000,00

odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i uređenje javnih površina... 150.000,00 150.000,00

- saniranje divljih deponija po MO 130.000,00 130.000,00

- održavanje dječjih igrališta, zamjena polomljenih elemenata, 26.000,00 26.000,00

redovno održavanje igrališta, i postava ograda igrališta

- održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih stabala na javnim površinama 25.000,00 25.000,00

- higijeničarska služba 35.000,00 35.000,00

- tekuće održavanje po MO 60.000,00 60.000,00

- održavanje opreme i potrošni materijal 10.000,00 10.000,00

- motorni benzin i dizel gorivo vlastitog pogona 13.000,00 13.000,00

- održavanje javnih zdenaca, upojnih okana i slivnika 40.000,00 40.000,00

- troškovi vozila Kangoo 0,00 21.000,00

b) Nerazvrstane ceste 1.100.000,00 944.000,00

- zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta (121 km) 900.000,00 700.000,00

- održavanje makadamskih cesta, nasipanje, 200.000,00 244.000,00

proširenje, popravak i sanacija.

c) groblja 120.000,00 120.000,00

- odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija) 100.000,00 100.000,00

- potrošnja el. energije i vode u mrtvačnicama 20.000,00 20.000,00

d) Javna rasvjeta 550.000,00 640.000,00

- potrošnja el. energije 380.000,00 470.000,00

- popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica, zamjena dotrajalih stupova 110.000,00 110.000,00

- bojenje metalnih stupova JR 25.000,00 25.000,00

- ukrašavanje grada za Božić i Novu godinu 35.000,00 35.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01-18

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr