SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
27

27.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/ 04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2007. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova Izmjena Programa utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2007. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje izmjene programa čine:

 

PLAN IZMJENA

 

1. prihod od komunalnog doprinosa 2.500.000,00 1.150.000,00

2. prihod od sredstava Proračuna grada 804.000,00 2.334.800,00

3. prihod od šumskog doprinosa 780.000,00 780.000,00

 

UKUPNO: 4.084.000,00 4.264.800,00

 

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA, JAVNE RASVJETE , OPSKRBE PITKOM VODOM, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

 

PLAN IZMJENA

 

a) Javne površine 269.000,00 284.800,00

- sanacija zida u Dobri 20.000,00 25.000,00

- sanacija ograde ul. Željeznička 20.000,00 0,00

- označavanje parkirnih mjesta, Moravice - centar, ul. 15.000,00 15.000,00

Željeznička, Vrbovsko, ispred grobalja

- postava dječjeg igrališta V. Jadrč 24.000,00 24.000,00

- postava autobusnih stajališta, Moravice, Vrbovsko 100.000,00 100.000,00

- postava prometnih znakova 15.000,00 24.400,00

- postava klupa za sjedenje 15.000,00 15.000,00

- postava koševa za otpatke 10.000,00 15.000,00

- nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama 10.000,00 10.000,00

- postava oglasnih panoa u centrima MO 40.000,00 24.400,00

- izrada zaštitne ograde ruk igrališta Dražice 0,00 32.000,00

b) Nerazvrstane ceste 1.900.000,00 2.080.000,00

- asfaltiranje MO Lukovdol po planu u prilogu 173.400,00 193.400,00

- asfaltiranje MO Severin na Kupi, po planu u prilogu 200.700,00 215.700,00

- asfaltiranje MO Plemenitaš po planu u prilogu. 116.000,00 116.000,00

- asfaltiranje MO Jadrč - Osojnik po planu u prilogu 120.200,00 130.200,00

- asfaltiranje MO Ljubošina po planu u prilogu 130.200,00 140.200,00

- asfaltiranje MO Vrbovsko po planu u prilogu 325.102,00 345.102,00

- asfaltiranje MO Gomirje po planu u prilogu 500.000,00 515.000,00

- asfaltiranje MO Moravice po planu u prilogu 295.000,00 305.000,00

- dodatni nepredviđeni radovi 39.398,00 89.398,00

- troškovi nadzora asfaltiranja 0,00 30.000,00

c) Groblja 89.000,00 74.000,00

izgradnja zaštitnog zida groblja Damalj 15.000,00 0,00

izgradnja zida groblja Plemenitaš 24.000,00 24.000,00

sanacija pokosa groblja Gomirje 50.000,00 49.000,00

d) Javna rasvjeta 151.000,00 151.000,00

- javna rasvjeta za ul. Istarska. 21.000,00 21.000,00

- javna rasvjeta za ul. Školsku (Moravice) 30.000,00 15.600,00

- proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima HEP- a 100.000,00 114.400,00

po prijedlozima MO

e) Opskrba pitkom vodom 500.000,00 500.000,00

- rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija i izmjena el. instalacije 100.000,00 80.000,00

- izgradnja hidroforske stanice Japići... 80.000,00 0,00

- izgradnja hidroforske stanice Komlenići 80.000,00 0,00

- rekonstrukcija cjevovoda (zamjena cjevovoda, otklanjanje uzroka zamuljenja) 240.000,00 220.000,00 na području Vrbovskog, Moravica i Gomirja

- poboljšanje vodoopskrbe Jadrč - Osojnik 0,00 200.000,00

f) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 1.000.000,00 1.000.000,00

- glavni projekt gradske kanalizacije 100.000,00 100.000,00

- izgradnja kolektora i prečistača kanalizacije na lokaciji DIV-a 900.000,00 900.000,00

g) Odlaganje komunalnog otpada 175.000,00 175.000,00

- sanacija deponije Cetin 150.000,00 150.000,00

- postava kontejnera za stakleni otpad 25.000,00 25.000,00

 

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01-17

Ur. broj: 2193-01-02/ 07-01-1

Vrbovsko, 30. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr