SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
OPĆINA DOBRINJ
36

36.

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) članka 12. i 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/ 06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj 27. srpnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Dobrinj

Članak 1.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. TEA ORLIĆ MIHAJIĆ, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, predsjednica

2. MLADEN ŠPANJOL, dr. med., član Općinskog vijeća Općine Dobrinj, zamjenik predsjednice

3. SANJA LUKARIĆ, oecc., tajnik Općine Dobrinj, članica

4. ZDENKO KIRINČIĆ, ing. el., zamjenik Općinskog načelnika Općine Dobrinj, član

5. MLADEN RADOSLOVIĆ, direktor KOMUN d.o.o., član

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja poslove utvrđene člankom 38. stavak 1. točka 4. odnosno člankom 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, uprave i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 5.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Državnom proračunu odnosno u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/15

Ur. broj: 2141-04-07-01-5

Dobrinj, 27. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=513&mjesto=51514&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr